צור הדסה – דו משפחתי חדש בסדנדרט גבוה מאוד

 • חוגלה-13
 • חוגלה-6
 • חוגלה-11
 • חוגלה-16
 • חוגלה-8
 • חוגלה-12
 • חוגלה-10
 • חוגלה-2
 • חוגלה-1
 • חוגלה-9
 • חוגלה-4
 • חוגלה-14
מפת הנכס